Çavuşoğlu, Sinan. 2021. “Yeşile Boyama Ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı Ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2146-61. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1252.