Sağlam, Mehmet, ve E. Başak Tavman. 2021. “Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet Ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2256-71. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1260.