Atilla, E. Asuman, ve Fırat Seyhan. 2021. “Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2488-2506. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1273.