Aytaç, A. İpek, ve M. Mithat Üner. 2021. “Türk Dizi Filmlerinin Uluslararasılaşmasında Distribütörlerin Fuar Süreci: Çoklu Örnek Olay İncelemesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2507-22. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1274.