Gezmişoğlu Şen, Didem, ve Gonca Telli. 2021. “İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik Ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2587-2606. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1279.