Özcan Gençer, Esra, Emre Burak Ekmekçioğlu, ve Enver Aydoğan. 2021. “Temel Benlik Değerlendirmesi Ile Öznel Kariyer Başarısı İlişkisinde Proaktif Davranışın Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2678-95. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1284.