Bekiş, Tuba, Nuray Tosunoğlu, ve Güler Sağlam Arı. 2021. “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması Ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi Ile İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2727-45. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287.