Özmen, Esra, Ersin Karaman, ve Nurcan Alkış. 2021. “Dijital İşletmeler Ve Kullanıcı Deneyimi: Nitel Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2759-79. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1289.