Akyıldırım, Erdinç. 2022. “Time Varying Spillovers of COVID-19 on the Financial Markets”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):1687-1700. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1464.