Aylan, Fatmanur Kübra, ve Alaattin Başoda. 2022. “Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):1841-58. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1475.