Konyalılar, Nil. 2022. “Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2117-27. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492.