Boz, Nezihe, ve Ayşe İrmiş. 2023. “Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):452-69. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1597.