Etci, Hilmi. 2023. “Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):578-92. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1605.