Gül, Tolga. 2023. “İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi Ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3):2449-64. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1725.