Sağlam Arı, Güler, ve Yasin Boylu. 2021. “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (3):123-42. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252.