Yazıcıoğlu, İrfan, ve Esra Özcan Gençer. 2021. “Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4):106-19. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/463.