Anafarta, Ayşe, ve Özkan Yılmaz. 2021. “Kariyer Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4):2944-59. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/951.