Terzi, Ender, ve Yasin Boylu. 2021. “Türkiye Ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri Ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4):3283-3322. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/976.