Demirağ, B., Çavuşoğlu, S. ve Dağ, K. (2021) “Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), ss. 3405–3420. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223 (Erişim: 31 Ocak 2023).