Ayhan Gökcek, H., Yurtsever, A. E. . ve Yıldız, E. (2021) “Online Alışverişte Dürtüsel Kullanım, Kaçırma Korkusu, İçtepisel Satın Alma, İnternet Kaynaklı Yorgunluk ve Kaygı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 1985–2002. doi: 10.20491/isarder.2021.1241.