Çalış, Çağdaş ve Büyükakıncı, B. Y. . (2021) “Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2003–2014. doi: 10.20491/isarder.2021.1242.