Özışık Yapıcı, O. ve Özden, A. T. . (2021) “Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2129–2145. doi: 10.20491/isarder.2021.1251.