Çavuşoğlu, S. (2021) “Yeşile Boyama ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2146–2161. doi: 10.20491/isarder.2021.1252.