Göksel, A. ve Ayan, B. . (2021) “Kamu ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2174–2187. doi: 10.20491/isarder.2021.1254.