Özdemir, M. ve Doğan, A. (2021) “Bireylerin Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Düzeyindeki Farklılığın İncelenmesi ”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2203–2222. doi: 10.20491/isarder.2021.1256.