Sağlam, M. . ve Tavman, E. B. . (2021) “Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2256–2271. doi: 10.20491/isarder.2021.1260.