Aksoy, . H. ., Gür, A. ve Celep, E. (2021) “Sosyal Medya Reklamları Etkili Midir? Algının ve Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Desteğinin Aracı Rolü : Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2340–2355. doi: 10.20491/isarder.2021.1265.