Atilla, E. A. . ve Seyhan, F. (2021) “Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2488–2506. doi: 10.20491/isarder.2021.1273.