Erşin Meta, F., Eruygur, H. O. . ve Tokatlıoğlu, İbrahim (2021) “ Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2571–2586. doi: 10.20491/isarder.2021.1278.