Gezmişoğlu Şen, D. ve Telli, G. (2021) “İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2587–2606. doi: 10.20491/isarder.2021.1279.