Yalçın, A. ve Çetin, B. (2021) “ Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2607–2622. doi: 10.20491/isarder.2021.1280.