Özcan Gençer, E. ., Ekmekçioğlu, E. B. . ve Aydoğan, E. (2021) “Temel Benlik Değerlendirmesi ile Öznel Kariyer Başarısı İlişkisinde Proaktif Davranışın Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2678–2695. doi: 10.20491/isarder.2021.1284.