Bekiş, T. ., Tosunoğlu, N. ve Sağlam Arı, G. (2021) “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2727–2745. doi: 10.20491/isarder.2021.1287.