Özmen, E., Karaman, E. ve Alkış, N. (2021) “Dijital İşletmeler ve Kullanıcı Deneyimi: Nitel Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2759–2779. doi: 10.20491/isarder.2021.1289.