Sucu, M. (2021) “COVID-19 Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe Kriz Yönetimi: Türk Havayolları (THY) Özelinde Bir Durum Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss. 2863–2884. doi: 10.20491/isarder.2021.1295.