Aylan, F. K. ve Başoda, A. (2022) “Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 1841–1858. doi: 10.20491/isarder.2022.1475.