Boz, N. ve İrmiş, A. (2023) “Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 452–469. doi: 10.20491/isarder.2023.1597.