Korga, S. ve Dirik, C. (2023) “Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 561–577. doi: 10.20491/isarder.2023.1604.