Gül, T. (2023) “İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), ss. 2449–2464. doi: 10.20491/isarder.2023.1725.