Sağlam Arı, G. ve Boylu, Y. (2021) “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), ss. 123–142. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252 (Erişim: 31 Ocak 2023).