Anafarta, A. ve Yılmaz, Özkan (2021) “Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), ss. 2944–2959. Erişim adresi: https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/951 (Erişim: 30 Haziran 2022).