[1]
B. Demirağ, S. Çavuşoğlu, ve K. Dağ, “Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 3405–3420, Haz. 2021.