[1]
S. Alkaya ve V. R. . Ehtiyar, “İş Güvencesi Memnuniyeti ve Çeşitli Değişkenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi ”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 1970–1984, Eyl. 2021.