[1]
S. Çavuşoğlu, “Yeşile Boyama ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2146–2161, Eyl. 2021.