[1]
Ömer Gizlier ve B. Yıldız, “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2162–2173, Eyl. 2021.