[1]
M. . Sağlam ve E. B. . Tavman, “Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2256–2271, Eyl. 2021.