[1]
E. Koçoğlu, S. Karsu, ve M. . Nurtanış Velioğlu, “Çalışanları ve Kurumsal Gücü ile Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2289–2304, Eyl. 2021.