[1]
G. Küçükkocaoğlu ve N. . Çakır, “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2320–2339, Eyl. 2021.