[1]
. H. . Aksoy, A. Gür, ve E. Celep, “Sosyal Medya Reklamları Etkili Midir? Algının ve Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Desteğinin Aracı Rolü : Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2340–2355, Eyl. 2021.