[1]
H. Vatanseven ve H. A. . Heperkan, “Çalışanların Demografik Özellikleri ile İşyerlerindeki Çalışma Koşulları Arasındaki İlişkinin Analizi: Market Zincirleri Örneği”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2414–2439, Eyl. 2021.